INET-IDC3 ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของทุกธุรกิจ

0
2510
INET-IDC3
INET-IDC3 ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของทุกธุรกิจ จากที่รัฐบาลไทยมีการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน  ทำให้องค์กรไทยต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ในฐานะผู้นำในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น INET จึงมุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ได้มาตรฐานสากล มีเสถียรภาพ และความปลอดภัยสูง เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

มุ่งบริการ IaaS

INET เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล จึงได้มุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการ IaaS (Infrastructure as a Service) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้า โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ บริการ Cloud Solutions, บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access), บริการ Co-Location และ บริการ EDC Network Pool

โดย INET เตรียมความพร้อมในการให้บริการ Co-Location และ Cloud Solutions เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น โดยการขยายศูนย์ Internet Data Center แห่งที่ 3 ในจังหวัดสระบุรี เพิ่มเติมจากศูนย์เดิม 2 แห่งที่ INET-IDC1 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ และ INET-IDC2 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

INET ขยายการลงทุนศูนย์ IDC

วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการขยายศูนย์ Internet Data Center (INET-IDC3) แห่งใหม่นี้มีแนวคิดการสร้างโดยคำนึงถึงความต้องการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมได้ทั้งการเป็นศูนย์ข้อมูลหลัก (Production Site) และศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเสถียรภาพและความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าศูนย์ Internet Data Center ชั้นนำในต่างประเทศ

วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
วัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ลูกค้าคือสิ่งสำคัญ

การวางโครงสร้างเครือข่ายของศูนย์ INET-IDC3 เราคำนึงถึงความเสถียรภาพสูงสุด โดยมีลิงก์เชื่อมโยง Core Network ของ IDC ทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกันด้วย Fiber Optic ส่งสัญญาณแบบ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ทั้งหมด 4 เส้นทาง สามารถรองรับปริมาณข้อมูลได้มาก และใช้เทคโนโลยี Software-Defined Infrastructure ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบอัจฉริยะ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

การเลือกทำเลที่ตั้งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ INET ให้ความสำคัญ ศูนย์ IDC ที่ดีจะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้มาตรฐานตาม Best Practice เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน เช่น อุทกภัย ภัยสาธารณะ จราจล ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการมั่นใจมากยิ่งขึ้น ศูนย์ INET-IDC3 ยังมีการให้บริการ Business Continuity สำหรับลูกค้าในกรณีฉุกเฉินได้ด้วย

มาตรฐานบริการที่เชื่อถือได้

INET ใส่ใจในคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย โดยได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มากมาย เช่น ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001:2013, CSA-STAR และ ISO 22301:2012 ด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจบนระบบคลาวด์รายแรกของไทย โดยปีที่ผ่านมา INET ได้รับรางวัล Thailand Best Infrastructure as a Service Provider จาก Frost & Sullivan จึงทำให้ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้ามั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของ INET

ตอบรับ Digital Thailand 4.0

ทั้งนี้ วัลล์ชัยมองว่าในการขับเคลื่อนธุรกิจไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตได้นั้น การสนับสนุนการพัฒนาและใช้ทรัพยากรภายในประเทศจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเกิดการหมุนเวียน รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตได้ในที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ IDC ทั้ง 3 แห่งและบริการต่างของ INET ในฐานะที่เป็นธุรกิจของคนไทย 100% จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยได้

INET-IDC3

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

× five = forty five