IDC ประกาศมอบรางวัล Thailand IDC Digital Transformation Award 2018

0
1123

IDC Digital Transformation Awards (IDC DXa) เป็นกิจกรรมที่ค้นหานวัตกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ขององค์กรที่มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนไปเป็นดิจิตอล

IDC ประกาศมอบรางวัลบริษัทที่มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กรสุ่ยุคดิจิทัล  ซึ่งในปี 2018 เป็นปีแห่งแรงขับเคลื่อนที่องค์กรต่าง ๆ จะนำเสนอสินค้าบริการให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น พร้อมทั้งจะเริ่มประยุกต์รูปแบบการทำงานเพื่อตอบสนองต่อ digital native

โดยในครั้งนี้ IDC ได้ประกาศมอบรางวัลแก่องค์กรต่าง ๆ ที่มีผลงานในการปรับองค์กรสู่ดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านคน นวัตกรรม การให้บริการ และความพึงพอใจต่อลูกค้า เพื่อเป็นเกียรติประวัติครั้งสำคัญ ซึ่งในปีนี้ มีรางวัลในแต่ละสาขาประกอบด้วย 1.Digital Transformer of the Year 2.Digital Disruptor of the Year    3.Omni-Experience Innovator of the Year  4.Information Visionary of the Year    5.Talent Accelerator of the Year   และ 6.Operating Model Master of the Year

โดยอันดับ 1. ได้แก่ บริษัทน้ำตาล มิตรผล ซึ่งได้รับรางวัล Digital Transformer of the Year เนื่องจากมีการพัฒองค์กรสู่ดิจิทัลโดยเน้นบุคลลากรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เริ่มตั่งแต่ การสร้างแนวคิด การจัดการโปรเซส การแชร์ข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ให้กับทุกแผนก และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้เกิด Business Flow มากขึ้น  ซึ่งส่วนสำคัญที่สุดคือการสร้างความเข้าใจของคนแต่ละแผนกที่ทุกสามารถแสดงความคิด แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างอิสระ ซึ่งทำให้ธุรกิจเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

2.SCB Abacus Company ได้รับรางวัล Digital Disruptor of the Year โดย SCB Abacus เป็นบริษัทลูกของ SCB ทำหน้าในการสร้างแพลทฟอร์มดิจิทัลจากการใช้ AI และ Big Data เพื่อทำให้เกิดบริการในรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย โดยแพลทฟอร์มแรกที่ทำออกมาแล้วคือ “E-maketplace Digital Lending Platform”  เป็นแอปสำหรับกู้เงินสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินแบบเร่งด่วน สามารถลดระยะเวลาในการขอทำเอกสารกับเจ้าหน้าที่ และทำให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างรวดเร็ว

ในการข้อกู้นั้น ลูกค้าสามารถกดข้อกู้ผ่านแอป ระบบจะนำข้อมูลด้านการเงินมาคำนวนสินเชื่อโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และตีเป็นจำนวนออกมาพร้อมกับโอนเข้าบัญชีของลูกค้า โดยกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีเท่านั้

3.ธนาคาร CIMB ไทย ได้รับรางวัล Omni-Experience Innovator of the Year ซึ่งที่มาของรางวัลนี้คือ การสร้างแพลทฟอร์มที่ทำให้ลูกค้าเข้าถึงจาก Multi Device โดยปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนทดลองใช้และกำลังเร่งขออนุญาตจากแบงค์ชาติการเปิดบริหารต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น

4.ธนาคารกรุงศรี หรือ Bank of Ayudhya ได้รับรางวัล Information Visionary of the Year โดยมาจากการสร้าง Customer Experience ที่ทำให้ลูกค้าประดับใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าบัตรเครดิตรายใดที่ชอบใช้จ่ายด้านการทำสปา ทางธนาคารส่งมอบโปรโมชั่น หรือสิ่งที่คาดว่าลูกค้าจะต้องการ จากการเก็บข้อมูลของลูกค้าในส่วนต่าง ๆ  เพื่อสร้างเป็นประสบการณ์ที่ดีในการใช้จ่ายบัตรเครดิตของทางธนาคาร

5.AIS ได้รับรางวัล Talent Accelerator of the Year โดยที่มาของรางวัลเกิดจากการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้น  มีการเรียนรู้ลูกค้าโดยใช้ Data Analytics  ซึ่ง AIS มีความท้าทายอย่างมากการสร้างองค์กรให้เป็น Digital ด้วยตัวเอง เนื่องจากพนักงานในองค์กรที่มีมากกว่า 3 หมื่นคน

ทั้งนี้บริษัทเริ่มจากการสั่งสมข้อมูลไว้ใน Data Warehouse  การสร้าง Data scientist ของตัวเองขึ้นมา การนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน  การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ ซึ่งกว่าจะสามารถทำให้ทุกอย่างลงตัวก็ใช้เวลาร่วมแรมปี จนปัจจุบันเกิดเป็นโซลูชั่นที่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างตรงจุด เช่น ลูกค้าควรเพิ่มแพ็คเกจเมื่อใดเมื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุด

6.Ananda Development PCL ได้รับรางวัล Operating Model Master of the Year โดยที่มาของรางวัลนี้เกิดจาก Ananda Transfer Application  แอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับกระบวนการตรวจโอนรับมอบห้องชุดโดยลูกค้า โดยผู้ใช้งานคือบุคคลที่พาลูกค้าไปตรวจคุณภาพของห้องชุด และผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพที่ลูกค้าพบ ซึ่งเป็นข้อมูลข้อบกพร่องภายในห้องชุดของลูกค้า

ประกอบไปด้วย ตำแหน่ง รูปถ่าย และคำอธิบายของข้อบกพร่อง จะถูกสร้างและรับรู้โดยผู้รับเหมาอย่างทันทีทันใด (Real-time) ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบและการทำเอกสาร เพราะไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยาก อีกทั้ง ทางบริษัท Ananda ยังสามารถนำข้อมูลข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไปทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ อันเป็นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

นอกจากนี้ ตัวแอพพลิเคชั่นยังสามารถสร้างรายงานการตรวจสอบคุณภาพห้องชุดของลูกค้าออกมาได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องทั้งหมดให้กับลูกค้า ก่อนลูกค้าทำการรับมอบห้องได้ ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirty eight − = twenty nine