เคล็ด(ไม่)ลับ…… วิธีรักษาพนักงาน (personnel) ให้อยู่กับองค์กร

0
978
แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์ จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com)

ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้คนรุ่นใหม่มีทางเลือกในการทำงาน และช่องทางการหารายได้มากขึ้น คำถามคือวันนี้อง์กร จะทำอย่างไร หากจำเป็นต้องรักษาพนักงาน (personnel) เอาไว้

เคล็ด(ไม่)ลับ ในการรักษาพนักงาน (personnel) ให้อยู่กับองค์กร

การทำงานในยุคปัจจุบันที่มีคนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าคนรุ่นใหม่นั้นมีทัศนคติ และค่านิยมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่มักมองหาความก้าวหน้า ความท้าทาย และค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นสำคัญ

อีกทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้คนรุ่นใหม่มีทางเลือกในการทำงาน และช่องทางการหารายได้มากขึ้น ทำให้คนรุ่นใหม่นิยมมองหางานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการทำงานประจำอยู่ในองค์กร

ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายองค์กรในปัจจุบันต้องปรับวิธีการบริหารพนักงาน รวมถึงหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพัน และรักษาพนักงานให้รู้สึกอยากทำงานกับองค์กรยาวนานขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นั่นเอง

personnel
แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์ จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com)

แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์ จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) ได้ใ้ความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ เทคโนโลยี ทำให้คนรุ่นใหม่ ไม่ถูกผูกมัดด้วยความเชื่อเดิมๆ และกล้าที่จะออกมาทำธุกิจใหม่ๆ ที่อาจจะสามารถล้มผู้ที่อยู่ใธุรกิจเดิมได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจน คือ การกิดขึ้นของแอพพลิเคชั่น ที่หลากหลาย และแทบไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการสร้างเฉกเช่นเดียวกับผู้ที่ก่อตั้งธุรกิจอย่างเช่นในอดีต แม้ว่าคนรุ่นใหม่จะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเติบโต หรือประสบความสำเร็จได้ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นว่า คนที่มีความสามารถนัั้นไม่มององค์กรว่าใหญ่ หรือมั่นคง

เพียงอย่างเดียว แต่มองในสิ่งที่องค์กรนั้นจะมอบให้ ทั้งที่เป็นรูปแบบของรูปธรรม และนามธรรม สรุปคือไม่ใช่เพียงเรื่องของผลตอบแทน แต่เป็นเรื่องของการสื่อสาร ให้เกียรติ เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงทางบริบทที่เกิดขึ้นในสังคม และไม่ยึดติดกระบวนการแบบเดิม ๆ 

ซึ่งเราพบว่าวิธีการสร้างความผูกพัน และรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ทั้งในแง่ของวิธีการทำงาน และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่วันนี้องค์กรสามารถนำไปปรับใช้เพื่อรักษาพนักงาน และช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ อาทิ

เลือกคนให้ตรงกับงานและเหมาะสมกับองค์กร 

personnel

ขั้นตอนสำคัญอย่างแรกที่จะช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานก็คือการเลือกคนเข้ามาทำงาน ซึ่งไม่ใช่แค่ดูว่าคนทำงานมีทักษะและความสามารถมากพอกับแต่ละตำแหน่งเท่านั้น แต่การเลือกคนที่มีทัศนคติที่เหมาะสม เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กร และทำงานร่วมกับคนในบริษัทได้ก็ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

สวัสดิการต้องเหมาะสม

personnel

เงินเดือน หรือค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กับพนักงานควรจะมีความยุติธรรม เหมาะสมกับงานที่ต้องรับผิดชอบ อาจจะปรับเพิ่มมากขึ้นเมื่อทำงานมาได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งไม่ใช่แค่การขึ้นเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเพิ่มสวัสดิการพิเศษอื่น ๆ ด้วย

แสดงให้เห็นว่าบริษัทเห็นคุณค่าของพนักงาน 

personnel

มีวิธีการมากมายที่จะแสดงให้พนักงานเห็นว่าบริษัทนั้นเห็นคุณค่าในตัวพวกเขา เช่น ประกาศหรือให้รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือนกับคนที่มีความรับผิดชอบ ทำงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างดี หรือเป็นที่รักของคนอื่น ๆ ในบริษัท ตลอดจนการให้เกียรติ

และเคารพพนักงานในบริษัททุกคน เพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าบริษัทมองเห็นและรับรู้ถึงความตั้งใจทำงานของเขา และให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียม

มีการทำงานที่ยืดหยุ่น

personnel

ปัจจุบันคนทำงานให้ความสำคัญกับเรื่องเวลางานที่ยืดหยุ่น และความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตมากขึ้น เรื่องนี้จึงส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเลือกเปลี่ยนงานค่อนข้างมาก

โดยมีหลายวิธีที่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่ามีการทำงานที่ยืดหยุ่นขึ้น เช่น สามารถเข้างานแบบเก็บเวลาทำงานได้ มีเวลาพักเบรกช่วงบ่าย หรือให้พนักงานออกจากโต๊ะไปนั่งทำงานที่อื่นได้

หากบริษัทคุณไม่มีการยืดหยุ่นเวลาทำงาน หรือจัดสถานที่ทำงานให้กับพนักงานบ้าง ก็มีความเป็นไปได้ที่พนักงานอาจจะลาออกไปหาบริษัทที่มีความยืดหยุ่นกว่า

พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มโอกาสในการเจริญก้าวหน้า

personnel

องค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน อบรม หรือสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพวกเขา จะทำให้พนักงานมองเห็นถึงโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในการทำงานกับองค์กรนั้นๆ และจะทำให้พวกเขารู้สึกผูกพันและรักองค์กรมากขึ้น

ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร และกิจกรรมของคนในองค์กร 

personnel

ไม่มีอะไรที่จะทำให้คนทำงานรู้สึกแย่มากไปกว่าบริษัทมีบรรยากาศที่ไม่น่าทำงาน ซึ่งไม่ได้หมายถึงสภาพของสถานที่ทำงานเท่านั้น แต่รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานด้วย ฝ่ายบุคคลจึงควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นบ้าง และนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาพิจารณาว่าจะสามารถนำมาปรับใช้

หรือพัฒนาองค์กรได้อย่างไร นอกจากนี้อาจมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เพื่อให้พนักงานแต่ละแผนกได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น หากพนักงานรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานในองค์กรนี้ นอกจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว ยังช่วยให้พนักงานอยากจะทำงานที่นี่ต่อไปด้วย

personnel

จากข้อมูลข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่จะช่วยป้องกันและลดอัตราการลาออกของพนักงานที่องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมได้ และสำหรับองค์กรที่ต้องการรับคนเข้าทำงาน สามารถเลือกใช้วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้โดดเด่น ด้วยการเผยให้เห็นว่าองค์กรของคุณเป็นแบบไหน

มีวัฒนธรรมองค์กรหรือวิสัยทัศน์อย่างไร ผ่านรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่ในขั้นการลงประกาศงาน จะช่วยให้คนหางานมองเห็นองค์กรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดสรรสวัสดิการใหม่ ๆ

ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์คนทำงาน ที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่องค์กรทั่วไปมี เพื่อเป็นการดึงดูดให้คนทำงานอยากมาทำงานร่วมกับองค์กรมากขึ้น 

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ ไม่มีวัตถุประสงค์มุ่งเพื่อโจมตีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
** Compose : ชลัมพ์ ศุภวาที (Editors and Digital Content)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตาม ข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยี ของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

80 ÷ forty =