เผย ผลสำรวจ การลงทุนไอที พบองค์กรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบไอทีเดิม

0
1164
ผลสำรวจ

เผย ผลสำรวจ การลงทุนด้านไอที ปี 61 พบ องค์กรต่างๆ ลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบไอที โดยให้ความสนใจใช้ ระบบคลาวด์ โครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย ระบบอัตโนมัติ และบูรณาการดาต้า เพื่อปรับระบบไอทีที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยขึ้น

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018

การเริ่มต้นปีใหม่ของทุกปีคือเวลาที่แผนกไอทีต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ใช้เวลาไตร่ตรองเรื่องต่างๆ ซึ่งล่าสุด เร้ดแฮท เองก็ได้ออกมา เผยผลสำรวจลูกค้าของที่มีกว่า 400 รายทั่วโลก ในด้านของความสำคัญในการลงทุนเทคโนโลยีทางธุรกิจในปี 2561

โดยผลสำรวจของปีที่ผ่านมาพบว่า องค์กรส่วนใหญ่กำลังเปลี่ยนแปลงองค์กรของตนสู่ระบบดิจิทัล และคาดหวังที่จะลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานไอที และแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย มากยิ่งขึ้น โดยองค์กรส่วนใหญ่จะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบไอทีที่มีอยู่เดิม

แต่ในปี 2561 นี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กำลังวางแผนใช้งบประมาณด้านไอทีมากขึ้นในด้านต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐาน และบริการต่างๆ บนระบบคลาวด์ (36%) ต้องการการบูรณาการดาต้าและแอปพลิเคชั่นต่างๆ เข้าด้วยกัน (76%) และการพัฒนาและนำแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัยมาใช้ (30%) 

ผลสำรวจ

และคาดการณ์ว่าจะมีการใช้ระบบคลาวด์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะเติบโตเต็มที่ในปี 2561 โดยให้ความสำคัญในการใช้เงินลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (36%) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฮบริด และมัลติคลาวด์ และองค์กรส่วนใหญ่ (61%) ระบุว่ากลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของตนใช้ไฮบริดคลาวด์

ขณะที่ปี 60 ต้องการใช้ ไฮบริดคลาวด์ (30%) และไพรเวทคลาวด์ (38%) ซึ่งแม้ไฮบริดคลาวด์เป็นต้องการในเวลานี้ แต่บางส่วนต้องการก้าวไกลกว่าการใช้ไฮบริดคลาวด์อย่างเดียว เนื่องจากต้องการเคลื่อนย้ายเวิร์กโหลดไปทำงานบนระบบคลาวด์มากกว่าหนึ่งระบบควบคู่กันไป

โดยมีแผนใช้กลยุทธ์มัลติคลาวด์กับแอปพลิเคชั่นต่างๆ ขององค์กร ขณะที่อีกประมาณ 37% กำลังมุ่งหน้าสู่การใช้มัลติคลาวด์ ทั้งที่กำลังใช้งานอยู่ และกำลังวางแผนที่จะใช้โครงสร้างพื้นฐานมัลติคลาวด์ในปี 2561

 

ผลสำรวจ

 

การลงทุนปรับระบบไอทีที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยขึ้น คือความท้าทาย

โดยจากผลสำรวจยังพบว่าองค์กรส่วนใหญ่มุ่งมั่นที่จะจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล โดยกว่า 42% ยังให้ความสำคัญกับการจัดการด้านการลงทุนปรับระบบไอทีที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่ในปี 2561 องค์กรต่างๆ ในเรื่องของ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย (47%), กระบวนการอัตโนมัติ (36%)

และการบูรณาการดาต้า กระบวนการ และแอปพลิเคชั่นต่างๆ (26%) นอกจากนี้ 31% เห็นว่าการปรับระบบไอทีที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยขึ้นเป็นความสำคัญที่ต้องสนับสนุนด้านการเงินลำดับแรกๆ ในปี 61 นี้

ผลสำรวจ

ทันสมัยแล้วค่อยเปลี่ยน หรือปรับเปลี่ยนด้วยชื่อใหม่?

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนต่างพูดถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล แต่ก็มักมีคำถามว่าองค์กรส่วนมากได้เริ่มลงมือทำหรือยัง? คำคอบของคำถามคือยังน้อยอยู่มาก โดยจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีองค์กรเพียง 19% เท่านั้น ที่วางแผนจะลงมือเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลในปีนี้

โดยกว่า 42% คิดว่าเรื่องของ “การปรับระบบไอทีเดิมให้ทันสมัย” ยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายลำดับแรกๆ เพราะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอทีที่มีอยู่เดิมและสร้างโครงสร้างพื้นฐานเดิมให้มีความคล่องตัวมากขึ้นก่อน ก่อนที่จะเคลื่อนสู่การเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ฉะนั้นเชื่อว่าผู้ที่จะเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลในปีนี้น่าจะมีเพียง 19% เท่านั้น

ดังนั้นความชัดเจนที่องค์กรต่างๆ กำลังต่อจิ๊กซอว์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (building blocks of digital transformation) ด้วยการลงทุนเพื่อควบรวมระบบต่างๆ ให้ทำงานด้วยกัน โดยจะลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ

ซึ่งอาจเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่านี่คือวิธีการง่ายๆ ที่กลุ่มลูกค้าองค์กรกำลังให้บริการที่ทันสมัยมากขึ้นในขณะนี้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในคราวเดียว (transformation tag)

ผลสำรวจ

เทคโนโลยีที่ใหม่ๆ ยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย

ขณะที่ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่าองค์กรยังคงมีการนำมาใช้งานน้อย โดยจากการสำรวจพบว่า องค์กรกว่า 50% ไม่มีแผนที่จะศึกษาข้อมูลหรือใช้งานโซลูชั่นที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) ในปีนี้

โดยกว่า 40% สนใจอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ (IoT) ในทิศทางเดียวกัน แต่องค์กรด้านไอทีส่วนใหญ่ยังไม่จัดให้เทคโนโลยีเกิดใหม่เหล่านี้ มีความสำคัญในปี 2561 

ผลสำรวจ

คลาวด์ยังคงมีความจำเป็น ในกลยุทธ์ของ องค์กรหลายแห่ง

1 ใน 3 ขององค์กรที่ให้ข้อมูลการสำรวจ ยอมรับว่าองค์กรของตนไม่ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านคลาวด์ไว้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าลูกค้าองค์กรยังคงจับตามองลักษณะของระบบคลาวด์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างระมัดระวัง สำหรับผู้นำด้านไอทีที่ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านคลาว์ขององค์กรไว้แล้วอาจต้องสื่อสารกลยุทธ์นีัให้ชัดเจนไปยังทุกส่วนขององค์กร

ผลสำรวจ

ดาวโหลด Infographics “Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018” คลิก!!

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ ไม่มีวัตถุมุ่งเพื่อโจมตี หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
** Compose : ชลัมพ์ ศุภวาที (Editors and Reporters)

สามารถกดติดตาม ข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยี ของเราได้ที่

Comments

comments